Mirjam Louws

Op deze pagina

Ontmoet Mirjam

Na haar bachelor Nederlands recht heeft Mirjam de master Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gevolgd. Zij is zowel in de handelsrechtelijke als de ondernemingsrechtelijke variant afgestudeerd. Haar passie ligt bij het transportrecht, het verzekeringsrecht en het maritieme recht in de breedste zin van het woord. Tijdens haar master heeft zij een aantal extra vakken gevolgd van de master Maritime & Transport Law. De scriptie die zij voor de handelsrechtelijke variant heeft geschreven, ziet op het retentierecht op zeeschepen in faillissement situaties, een onderwerp met een Rotterdamse ‘touch’.

Mirjam is samen met Jikke Biermasz intensief betrokken geweest bij het door de Europese Unie gesubsidieerde CO3-project (www.co3-project.eu). Dit project ziet op de horizontale samenwerking in de supply chain. Mirjam en Jikke waren verantwoordelijk voor het gehele juridische raamwerk. Mirjam is zeer gedreven, enthousiast en heeft een oplossingsgerichte instelling. De koers recht houden, tegelijkertijd oog hebben voor detail en creativiteit met een “recht-door-zee” mentaliteit, is kenmerkend voor Mirjam en haar manier van werken.

Mirjam en Kneppelhout

‘In mijn familiekring is het zakendoen in de haven van Rotterdam en omstreken geen onbekend terrein. Dat verklaart de affiniteit die ik heb met het handelsrecht. Ook heb ik drie jaar als griffier bij Insolventie en de laatste twee jaar bij Team Haven en Handel van de Rechtbank Rotterdam gewerkt. Kneppelhout is lid van de Sociëteit Rotterdam Maritiem (www.societeitrotterdammaritiem.nl). Ik ben hiervoor namens ons kantoor contact-persoon. Mijn sportieve hobby is wielrennen, mijn artistieke hobby is portrettekenen en tevens haal ik inspiratie uit mijn passie voor klassieke muziek.’

Functies

Advocaat

Specialismen