Maatschappelijk betrokken

Waar wij bij Kneppelhout & Korthals vooral naar op zoek zijn is sociale impact en relevantie van onze activiteiten. Oftewel: wij willen een bijdrage leveren vanuit onze competentie. Denk bijvoorbeeld aan het NexTrust project waar wij 42 maanden aan werken (zie video onderstaand), of aan ons bijzondere specialisme 'Logistieke samenwerking en Innovatie'. 

Pro-Bono werk voor World Food Programme 

Ook ondersteunt Kneppelhout het United Nations World Food programme op pro-bono basis met advies, juridische ondersteuning, training en voorlichting over juridische vraagstukken. Het WFP is de grootste internationale humanitaire organisatie, strijdend tegen honger wereldwijd. De internationale aard van de werkzaamheden, maar ook de focus op voedsel en logistiek maakt ons bij uitstek een geschikte partner. Wij realiseren ons goed dat je als humanitaire organisatie  op deze schaal - ongeacht hoe eervol de missie ook is en hoeveel aanzien je ook hebt - te maken krijgt met weerstand en ingewikkelde juridische vraagstukken die een hoge mate van specialisatie en vakkundigheid vereisen. Precies daar voegen wij waarde aan het WFP toe. Wij hebben een hoogstaande food & health respectievelijk logistieke praktijk en opereren internationaal op grote schaal. In lijn met de Rotterdamse mentaliteit deinzen we niet terug voor een project als dit. Wij kijken er naar uit om het WFP te ondersteunen bij het realiseren van haar missie 'Fighting Hunger Worldwide'.