Missie en Waarden

Het is onze missie en permanente opdracht om ‘klanten verder te helpen’. Wij willen onze klanten helpen succesvol te ondernemen door een business partner te zijn die proactief en pragmatisch adviseert, juridische barrières wegneemt, altijd een stap extra zet en klantbeleving centraal stelt.

Aan deze opdracht kunnen we alleen voldoen als we oprecht geven om klanten en waarde(n)vol werken. Onze CARE-waarden wijzen ons hierbij de weg:

Commitment

Met inzet, drive en passie gaan voor je klanten. Enthousiast zijn over en betrokken zijn bij je werk en er iedere dag naar streven om beter te zijn dan je gisteren was. 

Anticiperen

Proactief zijn, voorbereid zijn, situaties kunnen lezen en hierop effectief anticiperen. Het aanboren van nieuwe mogelijkheden en kansen. Eigenaarschap nemen over probleem en oplossing. Je verantwoordelijk voelen voor succes. Onafhankelijk denken en ondernemend zijn. 

Respectvol

Met respect omgaan met klanten en collegae. Dingen samen doen. De dialoog aangaan. Je niet verheven voelen boven anderen. Elkaar waarderen en durven bewonderen. Respect is de basis voor iedere relatie, zowel intern als extern. 

Effectief

De juiste dingen doen met het doel en resultaat voor ogen. Elkaar aan durven spreken maar tevens zelf accountable zijn.