Aanbestedingen

Op een goede manier inkopen is van groot belang voor bedrijven en overheden. Dit gebeurt meer en meer via een vorm van aanbesteden. Vooral Europese aan-bestedingen door overheden zijn aan strenge regels gebonden.

Het doel van zowel de meeste opdrachtgevers als inschrijvers is te komen tot een goede prijs zonder de kwaliteit daarbij uit het oog te verliezen. Aanbestedingen kunnen echter dermate gedetailleerd en complex zijn dat het niet altijd even simpel is om het overzicht te behouden. Bepalingen in wet- en regelgeving of aanbestedingsdocumenten zijn niet altijd even duidelijk, terwijl de formaliteiten nauw luisteren. Ook moet je vooraf precies bedenken wat je nu en in de toekomst nodig hebt. Immers, achteraf mogen geen wezenlijke wijzigingen meer worden doorgevoerd. Dit is zowel voor opdrachtgevers als inschrijvers bepaald niet eenvoudig. Zeker als het gaat om meer complexe zaken, zoals bijvoorbeeld in de IT en grote bouwprojecten, is het bijna ondoenlijk om van tevoren goed op te schrijven wat er precies verwacht wordt.

Ondanks de toenemende aandacht voor kwaliteit, is prijs nog steeds een belangrijke factor. Zeker als teveel op prijs wordt geconcurreerd, is het risico op problemen bij de uitvoering groter. Dit kan op het vlak van de beoogde kwaliteit liggen, maar ook op meerwerkclaims of op een grote verliespost voor de inschrijver.

De advocaten van Kneppelhout weten niet alleen wat er nodig is om een goede aanbesteding uit te schrijven, maar ook om op een goede manier op een aanbesteding in te schrijven. Op basis van onze adviezen kunnen zo onnodige fouten worden voorkomen. Als het misgaat, dan is er door de Alcateltermijn maar beperkt tijd om adequaat te adviseren. Toch lukt het ons vaak ook nog in dit stadium om onnodige procedures te voorkomen. Wij staan klaar voor u om meteen die stappen te nemen die nodig zijn. Of het nu is voor overleg met de aanbestedende dienst of met een inschrijver, dan wel als het nodig is voor een gerechtelijke procedure. Dat laatste uiteraard meestal in kort geding. Steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts in te dienen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Advies over aanbestedingsdocumenten en inschrijvingen
  • (proces)Advies in geval van afwijzing 
  • Bijstand in juridische procedures

Onze specialisten helpen u graag verder.