Aansprakelijkheid & Verzekering

Met de verdergaande juridisering van de samenleving neemt de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag naar verzekeringsdekking navenant toe. Deze tendens zal het economische verkeer nog meer gaan beïnvloeden. Ondernemingen zowel als particulieren komen steeds meer op voor hun belangen. U ziet zich als verzekeraar gesteld voor een toename van aanspraken. Wie is aansprakelijk voor een bepaalde schade? Welke schade kunnen wij op een ander verhalen? Hoe berekenen wij de schade? Welke procedure(s) kunnen wij volgen? Allemaal vragen waar u zich op enig moment voor gesteld ziet, irrelevant of u verzekerde of verzekeraar bent.

Procederen mag, maar hoeft niet

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is onze 'core business’. Wij hebben specialistische kennis van zowel het aansprakelijkheidsrecht als het verzekerings-recht en hierin staan wij zowel verzekeraars als verzekerden bij. Deze ‘dubbele’ kennis van zaken bevordert wederzijds begrip en vergroot daarmee de kans dat een procedure kan worden vermeden. Procederen is dan wel ons vak, maar onze voorkeur gaat er naar uit om met betrokkenen tot een vriendschappelijke oplossing te komen. Want dat is voor alle partijen de meest bevredigende uitkomst.

Adequaat advies

Wij adviseren (preventief) over aansprakelijkheidsvraagstukken bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten en polisdekking. Door onze proceservaring en kennis van de verzekeringsbranche zijn wij in staat adequaat te adviseren over en/of te begeleiden bij te starten of lopende procedures of arbitrages dan wel geschillen voor u te regelen.

Wij zijn onder meer gespecialiseerd in de navolgende vormen van aansprakelijkheids-recht:

 • Aansprakelijkheden van ondernemingen, zoals:
  • bij wanprestatie
  • garanties
  • onrechtmatige daad
  • productaansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid van
  • accountants
  • advocaten
  • notarissen
  • architecten
  • artsen
 • Functionele aansprakelijkheid zoals van bestuurders en commissarissen
 • Aansprakelijkheden die zich voordoen in de maritieme wereld

Wilt u over dit onderwerp van gedachten wisselen of heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder.