Agriculture

De agrarische sector is voor Nederland een belangrijke bedrijfstak en vormt al jaren een belangrijk deel van de Nederlandse export. In 2015 werden er zelfs meer agrarische producten geëxporteerd dan ooit tevoren. Een prestatie om trots op te zijn! De sector is hiermee van ongekende waarde voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Nederland is een wereldspeler in innovatie, duurzame en efficiënte productie. Met dank daaraan alsmede de uitstekende infrastructuur en goed ontwikkelde handels-, transport-, distributie- en dienstensector is Nederland een toonaangevende producent van agrarische producten. Vanwege onder andere de innovatie en verduurzaming van de sector, alsmede de macht van de retail, is de agrarische sector continu aan verandering onderhevig. Dit geldt met name op het gebied van regelgeving. Deze regelgeving is bovendien ook nog eens vaak veelomvattend en complex van aard. 

Praktijkgroep Agri

Als specialisten van de praktijkgroep Agri overzien wij het hele speelveld. Wij hebben ruime ervaring en zijn altijd op de hoogte van de actualiteiten die op het gebied van agrarisch recht spelen. Bovendien hebben wij van huis uit affiniteit met de agrarische sector. Omdat wij ook passie voor ons vak hebben, zijn wij de aangewezen partij om u, op welk moment dan ook, met raad en daad terzijde te staan.

Hoewel procedures zeker niet worden geschuwd, zijn de specialisten van de praktijkgroep Agri ervan doordrongen dat het vaak beter is procedures te voorkomen. Daar waar mogelijk wordt er dus proactief opgetreden of wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Met een simpel “nee” nemen de specialisten van de praktijkgroep Agri in ieder geval geen genoegen!

Expertise 

Wij houden onze klanten op de hoogte van de actualiteiten en adviseren en procederen over zaken die betrekking hebben op:

 

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
  • Vereniging voor Agrarisch Recht
  • Vereniging van Onteigeningsadvocaten
  • Vereniging voor Onteigeningsrecht
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging van Milieurecht Advocaten
  • Vaste medewerker Land- en Tuinbouwbulletin

Actueel

Lees de blogs van onze specialisten: