Corporate & Commercial Litigation

Een goede juridische structuur en een goede vastlegging van vennootschappelijke besluiten en afspraken zijn belangrijke pijlers onder het duurzame succes van uw onderneming. U dient de flexibiliteit, fiscale positie en de verhoudingen en verantwoordelijkheden goed vastleggen. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhouders- en bestuursbesluiten en bestuursreglementen.

Op deze manier kunt u uw onderneming namelijk goed, efficiënt en verantwoord leiden. Dit voorkomt problemen achteraf. Want niet zelden ontstaan er in samenwerkingen geschillen tussen aandeelhouders, geschillen bij overnames of uitkoop, geschillen over aansprakelijkheid of over onbehoorlijk gedrag van bestuurders, commissarissen en/of accountants.

Meekijken, voorkomen, anticiperen

Wij adviseren onze klanten over de juridische aspecten van deze zaken. Indien nodig werken wij hiervoor samen met fiscalisten en notarissen. Wij kijken altijd mee ter voorkoming van of om te anticiperen op geschillen die mogelijk in de toekomst kunnen ontstaan.

Doelmatig werken

Ondernemers moeten ondernemen en toekomstgericht zijn. Wij werken doelmatig en houden u zo veel mogelijk uit de wind. Onze diepgaande kennis van het ondernemingsrecht gecombineerd met onze expertise op het gebied van proces-voering en geschillenbeslechting maakt ons tot een corporate litigator van belang.

Realistisch, verantwoord en effectief

Wij analyseren de kansen en formuleren samen met u realistische en verantwoorde doelen. Het vinden van een effectieve oplossing staat daarbij voorop. Dat kan door de gang naar de rechter of arbiters te bewandelen, maar vaak is ook een minnelijke regeling te verkiezen. 

Corporate litigation lawyers zijn door de wol geverfde advocaten. Deze advocaten vind u bij Kneppelhout, waar zij in staat zijn de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Ondernemingsrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Arbitrage
  • Procedures en geschillen

Wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp? Evert-Karel staat u graag te woord.