Corporate Transactions

Financiering & Zekerheden

Teruglopende omzetten, dalende marges en afnemende liquiditeit. Het zijn vaak de eerste signalen…, de onderneming raakt in zwaar weer. Is dit van meer structurele aard, dan kan een reorganisatie of herstructurering een maatregel zijn. Zo kan uw onderneming weer over financiële middelen beschikken. Ook kunt u door een reorganisatie of herstructurering een faillissement voorkomen of wellicht in goede banen leiden. Onze advocaten ondersteunen u bij de strategische afwegingen over financieringsvormen, zekerheden, herstructurering en mogelijke aansprakelijkheden.

Dit kunnen wij u bieden:

 • Wij beoordelen het hele spectrum: vennootschapsrechtelijke aspecten, bedrijfs-economische voor- en nadelen, fiscale aspecten, Actio Pauliana en bestuurders-aansprakelijkheid bij herstructurering en insolventie. 
 • Duurzame oplossingen. Dat betekent dat wij oog hebben voor zaken als de publieke opinie, vakbonden en andere stakeholders. De keuze voor een pre-pack of voor een andere ondernemingsvorm waarin u een doorstart kunt maken, gaat immers over meer dan het wetboek alleen.
 • Onze ervaring met insolventiesituaties. Hierdoor weten wij hoe de rechterlijke macht denkt en welke speelruimte u heeft.
 • Veel specialismen. Bij een herstructurering of faillissement kunnen zaken als douanezaken, vergunningen, maritiem recht en aansprakelijkheden immers van groot belang zijn.
 • Op het juiste moment de ondersteuning van specialisten zoals accountants en fiscalisten inroepen. 

Een faillissement is vaak het einde van een moeilijke periode. Een doorstart is het hoopvolle begin van een nieuwe tijd. In alle gevallen geldt: we zijn er voor u. Met inzet, overzicht en inlevingsvermogen.

Hiervoor kunt u bij ons terecht:

 • Insolventierecht
 • Bankrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Procedures en geschillen
 • Arbitrages

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Evert-Karel helpt u graag verder.

 

Fusies & Overnames

Onze advocaten van team M&A combineren jarenlange ervaring en commercieel bewustzijn met specialistische juridische kennis en de meest actuele technische toepassingen en technieken. Ons team bestaat uit advocaten met diverse achtergronden en ervaringen, zowel juridisch als commercieel, waardoor we in iedere transactie een gebalanceerde oplossingen weten te bieden die recht doet aan alle belangen van de cliënt.

Aanpak

De commerciële belangen van de cliënt staan centraal bij elke transactie. Wij streven naar een pragmatische en proactieve ondersteuning en een heldere, concrete en tijdige advisering. Daarom stellen wij per transactie een team samen dat is afgestemd op de behoeften en belangen van de cliënt. Dit team staat de cliënt vervolgens gedurende de gehele transactie bij. Met onze (multidisciplinaire) teams zijn wij in het bijzonder van toegevoegde waarde bij de begeleiding van transacties die gekenmerkt worden door overheidsinmenging, regelgeving, technologische ontwikkeling en innovatie.

Focusgebieden

Ons team is onder andere actief op het gebied van:

 • Private equity: van management buy-outs en buy-ins tot een succesvolle exit;
 • Strategische en financiële overnames: vanaf de intentieovereenkomst tot aan de closing;
 • Joint ventures en andere strategische samenwerkingsvormen: vanaf de eerste onderhandelingen tot aan de daadwerkelijke samenwerking;
 • Competitieve veilingen: vanaf het informatiememorandum tot aan de closing;
 • (Her)structureringen: van het afsplitsen van bedrijfsonderdelen tot het opzetten van (houdster) structuren;
 • Fusies en splitsingen: van het plannen van de structuur tot het uitvoeren van het plan;
 • Juridisch boekenonderzoek: van een quick-scan tot een zeer uitgebreid (verkopers)due diligence.

Klanten

Wij werken voor een breed scala aan nationale en internationale klanten, waaronder investeringsfondsen, institutionele beleggers en banken, strategische partijen, ondernemingen, bestuurders en toezichthouders, ondernemers en andere belanghebbenden.