Douane

One stop shop voor al uw douanezaken

Douanerecht, import- en exportformaliteiten. Wie goederen naar of vanuit de Europese Unie importeert of exporteert, krijgt daar onvermijdelijk mee te maken. Kennis van zaken is een voorwaarde, maar het is niet eenvoudig om de complexe en steeds veranderende douanewetgeving te doorgronden. De tijd dat de douane er alleen voor zorgde dat de invoerrechten werden betaald, is voorbij. De douane vervult tegenwoordig ook belangrijke taken bij de handhaving van wetgeving op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Voorkomen is beter…

Marktpartijen zijn in het douaneproces zelf verantwoordelijk voor naleving van de regels. U moet dus compliant zijn. Zo niet, dan kunnen uw goederen aan de grens worden tegengehouden of zelfs geheel worden geweigerd. Ook kunt u als importeur achteraf met forse douaneclaims worden geconfronteerd. Datzelfde geldt overigens voor douane-expediteurs en transport- en opslagbedrijven die de risico’s verbonden aan hun activiteiten niet goed afdekken in het contract met hun opdrachtgevers. Navorderingen van de douane en beslagleggingen kunnen een enorme impact hebben op de financiële positie en continuïteit van uw onderneming. Dat kunt u dus beter voorkomen.

Verstand van douanezaken

Met kennis van de indelings- en oorsprongregels, de regels voor de berekening van de douanewaarde en - vooral ook - de rechtspraak daarover, kunnen soms aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden. Onze douanespecialisten volgen de ontwikkelingen en helpen u de weg te vinden in de douanewet- en regelgeving.

Als in het douanerecht gespecialiseerde advocaat heb je te maken met een volhardende overheidsinstantie: de douane. Regelmatig moeten belanghebbenden die geconfronteerd zijn met een douaneclaim jarenlang procederen om hun gelijk te halen. Op 11 augustus 2017 publiceerde het FD onderstaand artikel. ‘Ook in situaties waarin inspecteurs er duidelijk naast zitten  zijn ze niet van hun mening af te brengen, niet in het voortraject en niet in de bezwaarprocedure’, aldus Kneppelhouts douanespecialist Jikke Biermasz.

Lees hier het volledige artikel uit het FD: Douane wil zelfs na veertien jaar van geen wijken weten.

Unieke aanpak

Onze aanpak is uniek in Nederland. Wij helpen onze klanten niet alleen om douaneclaims te bestrijden in bezwaar- of beroepsprocedures. Als advocaat kunnen en mogen wij daarnaast ook over de civielrechtelijke aspecten van uw douanezaak adviseren en procederen. Onze douanepraktijk is ingebed in een bredere handels-, transport- en verzekeringspraktijk. Wij combineren specialistische kennis op het gebied van douane-, antidumping-, export controle en sanctieregelgeving met uitgebreide ervaring op civiele aansprakelijkheids-, contracten-, verzekerings- en procesrecht en het straf(proces)recht.

Internationaal netwerk

Mocht het nodig zijn om advies in het buitenland in te winnen, dan is dat geen probleem. Wij beschikken over een netwerk van uitstekende douanespecialisten in andere EU-lidstaten en in derde landen. Wij bieden kortom een 'one stop shop' voor al uw douanezaken. Kneppelhout is medeoprichter van Green Lane, een netwerk van onafhankelijke, in het douanerecht gespecialiseerde advocatenkantoren in de EU (www.greenlane.eu). 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Accijnswetgeving
 • AEO
 • Antidumpingrechten
 • Bezwaar, (hoger) beroep, cassatie, Europese procedures, verzoeken om terugbetaling
 • Bestuurlijke boetes en fiscale strafbeschikkingen
 • BTW bij in- en uitvoer
 • BTW-carrousels
 • Civielrechtelijke aspecten douaneclaims:
  • Regres
  • Beslag
  • Kort geding
  • Arbitrage
  • Verzekering
 • (Directe) vertegenwoordiging
 • Douane-expeditie
 • Douanerechten
 • Douaneregelingen
  • Douanevervoer
  • Entrepot
  • Veredeling
  • Tijdelijke invoer
 • Douanewaarde
 • Export controle
 • Fiscale vertegenwoordiging
 • Incoterms
 • Internationale handel
 • OLAF-onderzoeken
 • Oorsprong
 • Logistieke contracten en algemene voorwaarden
 • Sanctiewetgeving
 • Tariefindeling en BTI’s
 • Transportrecht
 • Vergunningen
 • Verzekeringsrecht
 • VGEM-wetgeving
  • Voorschriften op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie, milieu

Referenties:

Wij staan diverse importeurs en douane-expediteurs (en hun verzekeraars) bij in nationale procedures tegen de douane en in procedures bij de Europese Commissie en Europese rechter. Dit zijn geschillen over oorsprong, douanewaarde, tariefindeling en/of over antidumpingrechten. Steeds gaat het om andere producten: bevestigingsmiddelen, fietsen, schoenen, chemicaliën, knoflook, vitaminepreparaten, vliegtuigonderdelen, sojaolie, sigaretten, vis, rijst, rollators, spelcomputers, staalkabels, zonnepanelen en led-lampen. Uiteraard beoordelen wij of het mogelijk is om de douaneclaim te verhalen.

 • Vanwege onze kennis van het douane- en logistieke contractenrecht stellen wij voor douane-expediteurs en hun opdrachtgevers regelmatig contracten en algemene voorwaarden op. Zij gebruiken deze documenten om hun onderlinge rechtsverhouding te regelen.
 • Voor een grote Nederlandse verzekeraar stelden wij de polisvoorwaarden op voor een documentenaansprakelijkheidsverzekering.
 • Kneppelhout adviseert verschillende (Nederlandse) exporteurs en multinationals over de implicaties van exportcontrole en sanctieregelgeving. Is (bijvoorbeeld) uitvoer naar Iran of Rusland wel toegestaan?
 • Soms volgt uit een rechterlijke uitspraak dat klanten in het verleden teveel douanerechten hebben betaald. Er had onder een goederencode met gunstiger tarief aangegeven moeten worden. Wij volgen de ontwikkelingen in de jurisprudentie en hebben al voor verschillende klanten een ‘meevaller’ weten te realiseren door aanzienlijke bedragen terug te vragen.

Ook bij merkinbreuk treedt de douane op en komen wij dus in actie. Border detentions handelen wij in samenwerking met onze collega’s van de sector Intellectueel Eigendomsrecht af.