Douane

One stop shop voor al uw douanezaken

Douanerecht, import- en exportformaliteiten. Wie goederen naar of vanuit de Europese Unie importeert of exporteert, krijgt daar onvermijdelijk mee te maken. Kennis van zaken is een voorwaarde, maar het is niet eenvoudig om de complexe en steeds veranderende douanewetgeving te doorgronden. De tijd dat de douane er alleen voor zorgde dat de invoerrechten werden betaald, is voorbij. De douane vervult tegenwoordig ook belangrijke taken bij de handhaving van wetgeving op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Unieke aanpak

Onze aanpak is uniek in Nederland. Wij helpen onze klanten niet alleen om douaneclaims te bestrijden in bezwaar- of beroepsprocedures. Als advocaat kunnen en mogen wij daarnaast ook over de civielrechtelijke aspecten van uw douanezaak adviseren en procederen. Onze douanepraktijk is ingebed in een bredere handels-, transport- en verzekeringspraktijk. Wij combineren specialistische kennis op het gebied van douane-, antidumping-, export controle en sanctieregelgeving met uitgebreide ervaring op civiele aansprakelijkheids-, contracten-, verzekerings- en procesrecht en het straf(proces)recht.

Internationaal netwerk

Mocht het nodig zijn om advies in het buitenland in te winnen, dan is dat geen probleem. Wij beschikken over een netwerk van uitstekende douanespecialisten in andere EU-lidstaten en in derde landen. Wij bieden kortom een 'one stop shop' voor al uw douanezaken.

Wij helpen u graag bij:


Heeft u vragen? Neem dan contact op met Tim.