DPO

De wet bescherming persoonsgegevens is vorig jaar aangescherpt, heeft uw organisatie een Data Protection Officer (DPO) nodig?

Elke organisatie had tot 25 mei 2018 de tijd om te voldoen aan alle verplichtingen uit de Europese General Data Protection Regulation (‘GDPR’) ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Zo verplicht deze, onder bepaalde omstandigheden, organisaties een DPO in het leven te roepen. Dit is een privacyfunctionaris die binnen de organisatie toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens en naleving van de AVG.

Wij helpen u graag met het beantwoorden van de vraag of uw organisatie een functionaris nodig heeft, die toeziet op de bescherming (inclusief beveiliging) van persoonsgegevens. Speciaal hiervoor heeft Kneppelhout & Korthals Advocaten de ‘DPO zelftest’ ontwikkeld. Na het invullen van dit gratis assessment ontvangt u direct, een vrijblijvend advies met betrekking tot de AVG gratis per e-mail. Waar bepaalde begrippen zijn aangeduid met krijgt u met één klik meer informatie te zien. 

Wilt u nu weten of uw organisatie een DPO nodig heeft? Vul dan de DPO zelftest in!