Export Controle & Sancties

Export controle & Internationale sancties

Voor bedrijven die internationaal zaken doen is het van groot belang om ervoor te zorgen dat de transactie in overeenstemming is met export controle- en sanctiewetgeving. Een schending van deze wetgeving kan strafrechtelijke gevolgen en reputatieschade tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de risico’s die een overtreding van export controle- en sanctiewetgeving met zich meebrengen, en welke maatregelen zij kunnen nemen om deze risico’s te beperken.

Export controle

Export controle is de controle en beperking op import en export van strategische goederen, software en technologie. Het geldt dus ten aanzien van specifieke goederen, ongeacht de daadwerkelijke bestemming. Ook bepaalde diensten die verband houden met de transactie kunnen onder export controle vallen. Strategische goederen zijn goederen die niet zomaar mogen worden uit-, in- of doorgevoerd naar bepaalde landen of alleen onder voorwaarden vanwege veiligheid en internationale afspraken. Het gaat hierbij om goederen die gebruikt kunnen worden (i) voor militaire doeleinden, (ii) voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden en (iii) bij de productie van massavernietigswapens en/of overbrengingsmiddelen voor dergelijke wapens. Vanwege een breed scala aan technische mogelijkheden, wordt een groot aantal sectoren beïnvloed, zie hieronder een overzicht met voorbeelden.

Wie                                                                Welk type product wordt geraakt                           

Lucht- ruimtevaart en defensie                                    

             1. De meeste vliegtuigonderdelen, inclusief maar niet beperkt tot: 
             •  Motor;                                                         
             •  Navigatiesystemen;
             •  Elektronica;
             •  Ademhalingsapparatuur;
             •  Luchtverkeersleidingsoftware;
             •  Hoogtemeters;
             •  pPnted circuit boards.            

 

 Elektronica                                      

             • Halfgeleiders;
             • Analoog naar digitaal converters;
             • Optische vezelapparatuur.

 

Chemisch                                         

             • Koolstofvezels;
             • Biologische veiligheidskasten;
             • Gefluoreerde producten/verbindingen;
             • Chemische productieapparatuur;
             • Chemische verwijderingstechnologie;
             • Vele chemicaliën. 

 

Olie en Gas

             • Kleppen (bijvoorbeeld diafragma, vacuüm, balg);
             • Bepaalde boorapparatuur, sonar, apparatuur voor het testen van trillingen;

   

Informatie en Communicatie

             • Vrijwel alles met codering;
             • Software;
             • Camera’s;
             • Beschermende uitrusting voor verslaggevers in gebieden met een hoog risico.

 

Transport

             • Motoren, specifiek maritieme motoren;
             • Hydraulische vloeistoffen, systemen.

 

Productie

             • Bepaalde aluminium- en metaallegeringen;
             • Bepaalde o-ringen, afdichtingen en pakkingen;
             • Lagers;
             • Werktuigmachines, numeriek bestuurd.

 

Gezondheidszorg

             • Laboratorium centrifuges;
             • Optica.

 

Veiligheid

             • Beeldcamera’s;
             • Surveillanceapparatuur, software.

 

Universiteiten

             • Onderzoek en ontwikkeling op een van de eerder genoemde gebieden.

 

 

Internationale sancties

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten op internationaal en nationaal niveau om invloed uit te oefenen op conflicten binnen en tussen landen, zonder militair in te grijpen. Sanctiemaatregelen zijn gericht op bepaalde personen, specifieke landen of hun regeringen (bijvoorbeeld Iran, Rusland, Soedan, Noord-Korea). De meest voorkomende sancties zijn wapenembargo’s, het bevriezen van tegoeden, reisbeperkingen en handelsbeperkingen.

De laatste jaren hebben wereldwijd regelgevende instanties het beleid met betrekking tot sanctiemaatregelen geïntensiveerd. Zo dwingt het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën economische en handelssancties af op extraterritoriale basis, waardoor bedrijven met Amerikaanse bedrijfsbelangen de Amerikaanse sanctieontwikkelingen op de voet moeten volgen. Ook nemen de verschillende nationale export controle instanties in de Europese lidstaten steeds meer controlemaatregelen. Als gevolg hiervan hebben Europese bedrijven een groeiende behoefte om hun beleid en processen te monitoren aan de hand van de steeds veranderende sanctiemaatregelen.

Unieke aanpak

Ons team inzake export controle en internationale sancties maakt onderdeel uit van een bredere douane- en internationale handelspraktijk. We combineren onze kennis en ervaring op het gebied van export controle en sancties met onze achtergrond in Europese douanewetgeving. De ervaring van onze advocaten als onder andere bedrijfsjurist voorziet ons van zakelijk inzicht en een oplossingsgerichte aanpak. Tevens beschikt Kneppelhout & Korthals over een uitgebreid internationaal netwerk van gespecialiseerde advocaten op het gebied van export controle en sancties.

Diensten

Enkele voorbeelden van diensten die wij kunnen leveren zijn:

 • export controle classificatie
 • advies over export controle vergunningplicht, de aanvraag en het beheer
 • advisering en uitvoering van interne onderzoeken;
 • compliance en douaneafhandeling van strategische goederen;
 • opstellen en onderhouden van interne compliance programma’s (ICP);
 • het ontwerpen en onderhouden van interne trainingsprogramma’s op het gebied van export controle- en sanctiewetgeving;
 • begeleiding bij vrijwillige meldingen aan toezichthouders
 • praktische compliance tools voor export controle en internationale sancties
 • helpdesk en advies
 • risicobeoordelingen & due diligence
 • bijstaan in rechte bij strafzaken inzake export controle en internationale sancties.

 

Track-record

 • adviseren van een wereldwijd afvalbedrijf over sancties tegen Rusland en de gevolgen daarvan voor verschillende zakelijke transacties onder het Europees en Amerikaans sanctieregime
 • het vertegenwoordigen van een technologiebedrijf in gerechtelijke procedures over vergunningsaanvragen voor de export naar China
 • adviseren van een olie- en gasbedrijf met betrekking tot vergunningsaanvragen bij de Nederlandse overheid op grond van Europese sancties tegen Rusland voor onder andere olie exploratie, levering van sleuteltechnologie en producten voor de Russische olie- en gassector
 • adviseren van een elektronicafabrikant over vrijwillige melding aan de toezichthouder met betrekking tot de export zonder vergunning
 • assisteren van een lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf bij een compliance review van het ontwerp, de implementatie en de operationele effectiviteit van nalevingsprocedures met betrekking tot export controle
 • adviseren van olie- en gas exploratie bedrijven en offshore klanten met betrekking tot de impact van de Europese en Amerikaanse sancties op dit gebied
 • uitvoeren van een intern onderzoek met betrekking tot het gebruik van financiële regelingen voor olie- en gasprojecten in Rusland
 • adviseren van een wereldwijd koeriersbedrijf over de toepassing van Europese regels voor exportcontrole in verband met een IT-outsourcingproject
 • het vertegenwoordigen van een wereldwijd chemicaliën bedrijf in succesvolle rechtszaken tegen besluiten inzake exportcontroles van de Nederlandse autoriteiten
 • advisering van een duurzaam mobiliteitsbedrijf over de impact van de Europese wetgeving inzake uitvoercontrole met betrekking tot hun R&D activiteiten en export
 • advisering van een consumentenelektronicabedrijf over Europese en Amerikaanse classificatie voor export controle
 • uitvoeren van een export compliance onderzoek bij een wereldwijd expeditiebedrijf
 • advisering van een wereldwijd netwerk- en communicatiebedrijf over de impact van sancties van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Amerika tegen Irak
 • advisering van een wereldwijd energiebedrijf over de impact van Europese sancties tegen Rusland, inclusief over de gevolgen van het accepteren van een offerte met betrekking tot de Krim
 • advisering van diverse bedrijven met betrekking tot het ontwerp, de implementatie en de werking van een intern compliance programma (ICP)
 • advisering van een wereldwijd elektriciteitsbedrijf over de consequenties van export controle voor de verkoop en export van een energiecentrale
 • verzorgen van in-house trainingen op het gebied van internationale sancties en export controle

Wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp? Tim ziet uw bericht graag tegemoet.