Financiering & Zekerheden

Teruglopende omzetten, dalende marges en afnemende liquiditeit. Het zijn vaak de eerste signalen…, de onderneming raakt in zwaar weer. Is dit van meer structurele aard, dan kan een reorganisatie of herstructurering een maatregel zijn. Zo kan uw onderneming weer over financiële middelen beschikken. Ook kunt u door een reorganisatie of herstructurering een faillissement voorkomen of wellicht in goede banen leiden. Onze advocaten ondersteunen u bij de strategische afwegingen over financieringsvormen, zekerheden, herstructurering en mogelijke aansprakelijkheden.

Dit kunnen wij u bieden:

 • Wij beoordelen het hele spectrum: vennootschapsrechtelijke aspecten, bedrijfs-economische voor- en nadelen, fiscale aspecten, Actio Pauliana en bestuurders-aansprakelijkheid bij herstructurering en insolventie. 
 • Duurzame oplossingen. Dat betekent dat wij oog hebben voor zaken als de publieke opinie, vakbonden en andere stakeholders. De keuze voor een pre-pack of voor een andere ondernemingsvorm waarin u een doorstart kunt maken, gaat immers over meer dan het wetboek alleen.
 • Onze ervaring met insolventiesituaties. Hierdoor weten wij hoe de rechterlijke macht denkt en welke speelruimte u heeft.
 • Veel specialismen. Bij een herstructurering of faillissement kunnen zaken als douanezaken, vergunningen, maritiem recht en aansprakelijkheden immers van groot belang zijn.
 • Op het juiste moment de ondersteuning van specialisten zoals accountants en fiscalisten inroepen. 

Een faillissement is vaak het einde van een moeilijke periode. Een doorstart is het hoopvolle begin van een nieuwe tijd. In alle gevallen geldt: we zijn er voor u. Met inzet, overzicht en inlevingsvermogen.

Hiervoor kunt u bij ons terecht:

 • Insolventierecht
 • Bankrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Procedures en geschillen
 • Arbitrages

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Evert-Karel helpt u graag verder.