Food, Health & Safety

Productveiligheid en kwaliteitszorg zijn - zoals u weet - van  enorm strategisch belang voor uw bedrijfsvoering. De consument gaat ervan uit dat u dit goed geregeld heeft. Tegelijkertijd is er veel voor nodig om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Vanzelfsprekend is er toezicht en vindt certificering plaats, maar dit biedt geen garantie voor 100% veiligheid. Onvolkomenheden worden soms pas enkele schakels later in de keten opgemerkt en de gevolgen kunnen dan groot zijn.

Ketenbreed risicomanagement onderdeel bedrijfsstrategie

Met name de voedingsmiddelenketen is complex en divers van aard. Ketenbreed risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en daarom een concurrentiefactor van belang. Het is belangrijk dat alles juridisch dichtgetimmerd is. Dit zou hoog op de activiteitenlijst van uw management moeten staan.

Wij staan u bij

Onze advocaten en medewerkers van de sector Health & Safety richten zich op food- en productveiligheid en aansprakelijkheid. Dat doen wij voor diverse branches. Van een diervoederfabrikant tot supermarkt en van amandelolie tot gezichtscrème. Wij kennen de risico’s en de juridische mogelijkheden om deze risico's te beperken. We hebben alle specialismen aan boord om u compliant te maken, u te adviseren inzake productclaims en aansprakelijkheden en u bij te staan in roerige tijden van een recall.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Food Lawyers Network

Wij zijn lid van het internationale Food Lawyers Network, een verband van juristen gespecialiseerd in levensmiddelenrecht over de gehele wereld. Dit netwerk stelt ons in staat om snel een advocaat voor u te vinden als u geconfronteerd wordt met kwesties die buiten Nederland spelen. Verder delen de advocaten binnen dit netwerk hun kennis en ervaring. De kennis en ervaring van anderen, bijvoorbeeld waar het betreft de toepassing van Europese richtlijnen en verordeningen, gebruiken wij bij de behandeling van uw zaak hier in Nederland.

 

Pro-Bono werk voor World Food Programme 

Kneppelhout ondersteunt het United Nations World Food programme op pro-bono basis met advies, juridische ondersteuning, training en voorlichting over juridische vraagstukken. De internationale aard van de werkzaamheden, maar ook de focus op voedsel en logistiek maakt ons bij uitstek een geschikte partner. Wij realiseren ons goed dat je als humanitaire organisatie op deze schaal - ongeacht hoe eervol de missie ook is en hoeveel aanzien je ook hebt - te maken krijgt met weerstand en ingewikkelde juridische vraagstukken die een hoge mate van specialisatie en vakkundigheid vereisen. Precies daar voegen wij waarde aan het WFP toe. Wij hebben een hoogstaande food & health respectievelijk logistieke praktijk en opereren internationaal op grote schaal. In lijn met de Rotterdamse mentaliteit deinzen we niet terug voor een project als dit. Wij kijken er naar uit om het WFP te ondersteunen bij het realiseren van haar missie 'Fighting Hunger Worldwide'.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Gert-Jan.