Labour

Uw werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van uw onderneming. Zij zijn uw ambassadeur. Zij creëren waarde, ze produceren en leveren. Maar ze praten ook over u als bedrijf, werkgever en merk. Daarmee hebben zij directe invloed op de winst- en verliesrekening en het imago van uw onderneming. Het is daarom belangrijk dat u de verhoudingen, rechten en plichten van uw werknemers goed regelt en vastlegt. Want het kan natuurlijk altijd een keer mis gaan.

Bij afscheid gelden de regels van het arbeidsrecht

Creëren uw werknemers bijvoorbeeld op een bepaald moment te weinig waarde of schaden zij uw vertrouwen, dan kan het tijd zijn om afscheid van elkaar te nemen. In dit soort gevallen moet u de regels van het arbeidsrecht volgen.

Niet alleen advocaat, maar ook mens

Arbeidsrechtadvocaten zijn behalve juridisch specialist ook mens. Wij hebben kennis van alle gebieden van het arbeidsrecht. Wij begrijpen dat er aan alle juridische zaken ook commerciële en emotionele aspecten zitten. Een arbeidsrechtadvocaat van Kneppelhout kijkt naar de business context en handelt zijn/haar zaken met aandacht af. Hoe dit moet gebeuren is vaak nog bepalender dan wat er moet gebeuren. Onze advocaten weten dit, loodsen u door soms woelige wateren en staan altijd voor u klaar, 24/7.

Meerwaarde

Onze meerwaarde als full-service kantoor blijkt ook bij primair arbeidsrechtelijke zaken. In arbeidscontracten is namelijk niet zelden een intellectueel eigendom- of kennisbeding opgenomen. In arbeidscontracten van het hogere management zijn doorgaans artikelen opgenomen omtrent corporate governance, aansprakelijkheden of zaken aangaande een statutair directeur. In dat geval werken wij samen met onze secties IE/ICT en Ondernemingsrecht.

Samenwerking met experts

Om uw belangen optimaal te behartigen, werken wij in zaken op het gebied van internationaal arbeidsrecht samen met onze Parlex collegae en waar nodig schakelen wij pensioenexperts of fiscalisten in.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Adviseren, onderhandelen en procederen inzake:

 • CAO recht
 • Overgang van onderneming
 • Reorganisaties
 • klokkenluider
 • Maritiem arbeidsrecht
 • De zieke werknemer / arbeidsongeschikte werknemer
 • Arbo wetgeving / arbeidstijdenwetgeving
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Aanpassen arbeidsvoorwaarden
 • Uitzenden / detacheren / payrolling
 • Statutair directeur
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Stakingsrecht
 • (collectieve) ontslagen
 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsconflicten
 • (Collectieve) arbeidsvoorwaarden
 • Ambtenarenrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • Privacy op de werkvloer
 • Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsongevallen en beroepsziekten, zoals RSI en asbest gerelateerde aandoeningen 

Lees hier meer over ons doorlopende klanttevredenheidsonderzoek. 

Onze specialisten helpen u graag verder.