Logistieke samenwerking & Innovatie

Een Supply Chain Study van het World Economic Forum uit 2009 heeft uitgewezen dat 24% van de vrachtvoertuigen in Europa zonder lading rijdt, dat de gemiddelde beladingsgraad van de overige vervoermiddelen slechts 57% bedraagt en dat de totale efficiëntie slechts 43% is. Naar schatting levert dit jaarlijks een verlies op van maar liefst 160 miljard euro. Cijfers die er niet om liegen.  

EU zet in op innovatie

Vandaar ook dat de Europese Unie stevig inzet op meer samenwerking en innovatie in de logistieke sector. Het bundelen van de vrachtstromen van verschillende verladers in één vervoermiddel, backhauling en slim geplande roundtrips zijn mogelijkheden om de capaciteit beter te benutten. Samenwerking resulteert in een groter gezamenlijk vrachtvolume, hetgeen er bovendien in zou moeten kunnen resulteren dat makkelijker van de weg overgestapt kan worden naar ‘schonere’ vervoersmodaliteiten zoals vervoer per spoor of over de binnenwateren. De voordelen van samenwerking in de logistieke keten zijn evident. Afgezien van zeer aanzienlijke kostenbesparingen die daarmee gerealiseerd kunnen worden, vermindert de CO2-uitstoot van de transportsector en wordt tegelijkertijd overbelasting van de infrastructuur tegengegaan door een betere verdeling van vrachtstromen over verschillende vervoersmodaliteiten en verhoging van de beladingsgraad van voertuigen op de weg.

''En het mooie is dat die samenwerking door de technologische vooruitgang ook daadwerkelijk haalbaar is. De ICT-oplossingen om data met betrekking tot vrachtstromen te verzamelen en te ver-gelijken en deze vervolgens te bundelen en slim en efficiënt te plannen zijn tegenwoordig voorhanden.''

Logistieke samenwerking

Kneppelhout draagt bij aan die logistieke samenwerking en innovatie. Een gespecialiseerd, multidisciplinair team van advocaten heeft zich verdiept en gespecialiseerd in de juridische aspecten van horizontale en verticale samenwerking in de supply chain. Vanuit juridisch perspectief is logistieke samenwerking niet zonder haken en ogen. Samenwerking tussen afzenders is innovatief, speelt zich af op het spanningsveld tussen vertrouwen en mededinging en heeft raakvlakken met verschillende gespecialiseerde rechts-gebieden, zoals contracten-, (internationaal) transport-, internationaal privaat-, IT, intellectueel eigendoms- en privacyrecht, en uiteraard ook het (Europese) mededingingsrecht. Rechtsgebieden waarin Kneppelhout goed thuis is. De uitdaging om bij te dragen aan innovatie in de logistiek en waarde daaraan toe te voegen door specialistische kennis te bundelen en nieuwe kennis te ontwikkelen, gaan wij graag aan.   

Collaboration Concepts for Comodality Project

Van 2010 tot en met 2014 participeerde Kneppelhout als projectpartner met 17 andere partijen, waaronder NDL, Procter & Gamble, Dinalog, Giventis en Tri-vizor in het door de Europese Unie onder het FP7 programma gefinancierde CO3 project, een project dat zorgde voor een belangrijke mental shift onder supply chain managers. In drie jaar tijd is het sentiment van overwegend kritisch naar enthousiast en zelfs overtuigd gegaan. CO3 was een vooral een theoretisch georiënteerd project gericht op het ontwikkelen van business models en gain sharing formules.

Nu: NexTrust Project

Download hier de officiële NexTrust flyer. 

In het besef dat een daadwerkelijk doorbraak alleen kan plaatsvinden als de logistieke samenwerking concreet en positief in de praktijk is getest, heeft de Europese Commissie begin 2015 onder het nieuwe subsidieprogramma Horizon 2020 een omvangrijke subsidie toegekend aan het NexTrust project (Building sustainable logistics through trusted collaborative networks across the entire supply chain). Opnieuw is Kneppelhout als projectpartner van de partij. Ons team maakt deel uit van het NexTrust Coordination Team, levert geïntegreerde, multidisciplinaire juridische ondersteuning aan de NexTrust pilot cases, voert diverse studies uit en draagt bij met opleiding en training. NexTrust heeft een looptijd van 42 maanden, focust op de praktijk en heeft als opdracht om een groot aantal pilot projecten uit te voeren. De herhaalbaarheid en schaalbaarheid van deze pilots moet er toe leiden dat de markt met NexTrust als voorbeeld én zetje in de rug straks voortvarend met de logistieke samenwerking van start kan gaan. Verder is ons kantoor betrokken bij diverse internationale en nationale initiatieven op het gebied van logistieke samenwerking en innovatie die vanuit de markt zelf worden ondernomen.