Maritiem

Havens zijn bloeiende economische polen, en dat brengt ook de nodige geschillen en problemen met zich mee. Transport- en maritiem recht zijn in een wereldhaven als Rotterdam dan ook dagelijks van nut. Kennis van verdragen en van details zijn cruciaal voor succes. Het internationale zeerecht omvat immers een groot aantal verdragen die in de afgelopen eeuwen tot stand zijn gekomen.

Onze specialisten richten zich met name op de commerciële kant van het zeerecht: onderlinge verhoudingen tussen scheepseigenaren, contractanten etc. alsmede de verhouding met natuurlijke personen. Dit alles is bepalend voor aansprakelijkheden, eigendom of aansprakelijkheid bij aanvaring. De koppeling naar verzekerings- en handelsrecht kan snel worden gemaakt. Onze full service praktijk is ook hier een voordeel.

Kneppelhout wordt gezien als een toonaangevend advocatenkantoor in het gespecialiseerde zeerecht en de binnenvaart. Het maritieme team biedt een verfijnde juridische dienst en voorziet u van advies dat u nodig heeft om uw zakelijke doelstellingen met succes te volbrengen.

Uitgebreide ervaring in alle aspecten van maritieme operaties, waaronder:

  • Maritieme en logistieke contracten
  • Aansprakelijkheden
  • Regelgeving en de overheid
  • Slachtoffer, vervuiling en berging
  • De maritieme veiligheid en piraterij
  • Vaartuig financiën en maritieme faillissementen
  • Polisvoorwaarden
  • Hoger beroep

Netherlands Maritime Technology

Kneppelhout is lid van Netherlands Maritime Technology, een hecht en succesvol netwerk van werven, toeleveranciers en dienstverleners. Hierdoor hebben onze experts toegang tot wereldwijde marktinformatie.