Mededinging & Marktregulering

Bij concurrerende bedrijven gaat het resultaat van de een vaak ten koste van het resultaat van de ander. Daar is niets mis mee als er een ‘level playing field’ is en dus de uitgangsposities van die concurrenten gelijk zijn zodat een goede marktwerking mogelijk blijft. Zeker op markten waar het aantal aanbieders beperkt is, kunnen prijs- of marktverdelingsafspraken, concentraties van marktmacht en ook gedrag van dominante partijen de marktwerking behoorlijk verstoren. Daarom treden toezichthouders op die de marktwerking beschermen en de belangen van consumenten behartigen door o.a. bedrijfsinspecties en het beboeten van ongeoorloofd gedrag. De risico’s die bedrijven daardoor lopen zijn een factor van belang bij strategische beslissingen maar ook bij dagelijkse operationele en commerciële beslissingen.

Ook de overheid kan marktprocessen verstoren. Waar zij concurreren met ondernemingen dienen zij zich eveneens aan regels te houden. In de zorg en telecommunicatie richt het toezicht zich op toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dit interessante juridische speelveld is onze specifieke expertise.

De advocaten van Kneppelhout weten hoe het is om om te gaan met toezichthouders, zij begrijpen de belangen van ondernemers en kennen de internationale wereld waarin zich de meeste mededingingszaken afspelen. Zij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures op het gebied van het economisch bestuursrecht, civiele claims, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten en advisering over concurrentie. Ook assisteren zij tijdens en na inspecties van toezichthouders. Zij weten uit ervaring hoe een bedrijfsinval verloopt en hoe u vervolgens moet handelen, bijvoorbeeld om reputatieschade te voorkomen.

Antitrust Alliance

Wanneer een mededingingsrechtelijke zaak grensoverschrijdende aspecten heeft, kan het nodig zijn om bijstand in te schakelen in het buitenland. Kneppelhout & Korthals N.V. maakt deel uit van de Antitrust Alliance, een internationaal netwerk van gerenommeerde mededingingsrechtadvocaten. Bij dit netwerk, opgericht in 2004, zijn kantoren uit 23 EU lidstaten aangesloten. De Antitrust Alliance staat in Band 1 van Chambers Europe. De leden van de Antitrust Alliance ontmoeten elkaar iedere zes maanden en zorgen voor een intensieve uitwisseling van kennis en knowhow.

Klanten en zaken

 • Begeleiden groothandel in keukenapparatuur bij het reguleren van de online verkoop.
 • Begeleiden technische groothandel bij de wijziging van Europawijd distributie-systeem. 
 • Begeleiden van een voedingsgroothandel bij het controleren of een concurrent de remedies opgelegd door de Europese Commissie naleeft.
 • Melden van overnames en joint ventures in de levensmiddelenindustrie en bouw. 
 • Begeleiden van reparatie- en onderhoudsbedrijf bij verkrijgen van toegang tot het netwerk van monteurs van koelcontainers. 
 • Bijstaan in civiele procedure tegen vordering op basis van koppelverkoop (melkmachines en aftermarket). 
 • Instellen van een claim op basis van misbruik van machtspositie bestaande (te hoge prijzen, onredelijke voorwaarden, leveringsvertraging).
 • Bijstaan van havenonderneming tijdens kartelonderzoek.
 • Bijstaan van koelhuis tijdens kartelonderzoek.
 • Bijstaan van onderneming in de agrarische industrie tijdens kartelonderzoek.
 • Bijstaan van branchevereniging bij bezwaar tegen fusie.
 • Procederen voor natuurorganisatie over vraag of aankoopsubsidie staatssteun is.
 • Advisering Kamer van Koophandel over de vraag of bepaalde activiteiten vallen onder de staatssteunregels.
 • Advisering gemeente over vraag of vergoedingen als staatssteun kwalificeren.
 • Bijdragen aan het NexTrust project als enige juridische dienstverlener.

Waarvoor u kunt u bij ons terecht?

 • Mededingingsrecht
 • Regulering gezondheidzorg
 • Telecommunicatierecht
 • Consumentenrecht
 • Europees recht