Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer

Vastgoedvraagstukken staan vrijwel nooit op zichzelf, ongeacht of er sprake is van nieuwbouw, onderhoud of herontwikkeling, uitbreiding of juist inkrimping. Er is altijd wel sprake van een samenhangend geheel van regelgeving, contracten, bestemmingsplannen, aanbestedingen, grondverwerving, (ver)koop, huur en ga zo maar door. Er zijn ook vele partijen betrokken met ieder hun eigen belangen. Van projectontwikkelaars, woningcorporaties, (institutionele) beleggers, vastgoedbe-heerders/assetmanagers tot aan aannemers en eindgebruikers. Maar ook alle andere bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoed van belang zijnde partijen, zoals architecten, constructeurs, grondeigenaren en ambtenaren.

Wij overzien het geheel

Samen met de specialisten van Bedrijven en Overheid werken wij voor alle relevante vastgoedpartijen. Wij kunnen voor uw situatie de juiste contracten opstellen. Dit varieert van traditionele tot geïntegreerde aannemingscontracten of afwijkingen op modelhuurovereenkomsten tot aan PPS-contracten inclusief aspecten als staatssteun en aanbesteden. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij de grond-verwerving, gronduitgifte dan wel het kostenverhaal.

Wij weten wat nodig is om eventuele escalaties te voorkomen. Indien dat toch onvermijdelijk is, staan wij u bij in de juridische procedures bij arbitrale colleges en de gewone rechter tot aan de Hoge Raad aan als het moet. Zeker in deze tijden zijn wij ons net zo zeer als onze klanten bewust van reële prijzen. Dit betekent ook adequaat adviseren zonder onnodige uitweidingen. Maar ook aangeven dat een gewenste koers of gerechtelijke procedure niet tot de gewenste uitkomst gaat leiden, zodat onnodige verspilling van tijd, geld en moeite wordt voorkomen.

Wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp? Ingomar staat u graag te woord.