Real Estate

Projectontwikkeling & Vastgoedbeheer

Vastgoedvraagstukken staan vrijwel nooit op zichzelf, ongeacht of er sprake is van nieuwbouw, onderhoud of herontwikkeling, uitbreiding of juist inkrimping. Er is altijd wel sprake van een samenhangend geheel van regelgeving, contracten, bestemmingsplannen, aanbestedingen, grondverwerving, (ver)koop, huur en ga zo maar door. Er zijn ook vele partijen betrokken met ieder hun eigen belangen. Van projectontwikkelaars, woningcorporaties, (institutionele) beleggers, vastgoedbe-heerders/assetmanagers tot aan aannemers en eindgebruikers. Maar ook alle andere bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoed van belang zijnde partijen, zoals architecten, constructeurs, grondeigenaren en ambtenaren.

Wij overzien het geheel

Samen met de specialisten van Bedrijven en Overheid werken wij voor alle relevante vastgoedpartijen. Wij kunnen voor uw situatie de juiste contracten opstellen. Dit varieert van traditionele tot geïntegreerde aannemingscontracten of afwijkingen op modelhuurovereenkomsten tot aan PPS-contracten inclusief aspecten als staatssteun en aanbesteden. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij de grond-verwerving, gronduitgifte dan wel het kostenverhaal.

Wij weten wat nodig is om eventuele escalaties te voorkomen. Indien dat toch onvermijdelijk is, staan wij u bij in de juridische procedures bij arbitrale colleges en de gewone rechter tot aan de Hoge Raad aan als het moet. Zeker in deze tijden zijn wij ons net zo zeer als onze klanten bewust van reële prijzen. Dit betekent ook adequaat adviseren zonder onnodige uitweidingen. Maar ook aangeven dat een gewenste koers of gerechtelijke procedure niet tot de gewenste uitkomst gaat leiden, zodat onnodige verspilling van tijd, geld en moeite wordt voorkomen.

Wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp? Ingomar staat u graag te woord.

 

Aanbestedingen

Op een goede manier inkopen is van groot belang voor bedrijven en overheden. Dit gebeurt meer en meer via een vorm van aanbesteden. Vooral Europese aan-bestedingen door overheden zijn aan strenge regels gebonden.

Het doel van zowel de meeste opdrachtgevers als inschrijvers is te komen tot een goede prijs zonder de kwaliteit daarbij uit het oog te verliezen. Aanbestedingen kunnen echter dermate gedetailleerd en complex zijn dat het niet altijd even simpel is om het overzicht te behouden. Bepalingen in wet- en regelgeving of aanbestedingsdocumenten zijn niet altijd even duidelijk, terwijl de formaliteiten nauw luisteren. Ook moet je vooraf precies bedenken wat je nu en in de toekomst nodig hebt. Immers, achteraf mogen geen wezenlijke wijzigingen meer worden doorgevoerd. Dit is zowel voor opdrachtgevers als inschrijvers bepaald niet eenvoudig. Zeker als het gaat om meer complexe zaken, zoals bijvoorbeeld in de IT en grote bouwprojecten, is het bijna ondoenlijk om van tevoren goed op te schrijven wat er precies verwacht wordt.

Ondanks de toenemende aandacht voor kwaliteit, is prijs nog steeds een belangrijke factor. Zeker als teveel op prijs wordt geconcurreerd, is het risico op problemen bij de uitvoering groter. Dit kan op het vlak van de beoogde kwaliteit liggen, maar ook op meerwerkclaims of op een grote verliespost voor de inschrijver.

De advocaten van Kneppelhout weten niet alleen wat er nodig is om een goede aanbesteding uit te schrijven, maar ook om op een goede manier op een aanbesteding in te schrijven. Op basis van onze adviezen kunnen zo onnodige fouten worden voorkomen. Als het misgaat, dan is er door de Alcateltermijn maar beperkt tijd om adequaat te adviseren. Toch lukt het ons vaak ook nog in dit stadium om onnodige procedures te voorkomen. Wij staan klaar voor u om meteen die stappen te nemen die nodig zijn. Of het nu is voor overleg met de aanbestedende dienst of met een inschrijver, dan wel als het nodig is voor een gerechtelijke procedure. Dat laatste uiteraard meestal in kort geding. Steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts in te dienen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Advies over aanbestedingsdocumenten en inschrijvingen
  • (proces)Advies in geval van afwijzing 
  • Bijstand in juridische procedures

Onze specialisten helpen u graag verder.