Trade & Contracts

Als producent of leverancier heeft u vanzelfsprekend het volste vertrouwen in de kwaliteit van uw product of dienst. Dat vertrouwen heeft u ook in uw commerciële wederpartijen, u doet immers al zo lang zaken met hen. Waarschijnlijk is dat gerechtvaardigd. U heeft geen problemen en kunt zich ook niet voorstellen dat die gaan komen. Contracten en/of algemene voorwaarden zijn van ondergeschikt belang en liggen onderin uw bureaulade.

Internationaal zakendoen brengt risico's met zich mee

Was de realiteit maar zo rooskleurig! De ervaring leert dat de handel, zeker de internationale handel, forse risico’s met zich mee brengt. Want als de producten niet aan de afgesproken eisen voldoen, kan dat vergaande consequenties hebben: claims in verband met productaansprakelijkheid, ‘recalls’, gevolgschade en geschillen tussen leverancier en afnemer. Daarnaast speelt Europese en nationale productregelgeving zoals warenwetgeving, levensmiddelenrecht en regelgeving op het terrein van douane (import en export) een steeds belangrijkere rol. En wat als uw wederpartij bijvoorbeeld een wanprestatie levert of in financiële problemen raakt. Wat doet u dan?

Snel en praktisch, in uw belang

Wij kunnen u snel en praktisch adviseren en bijstaan. Veel van de genoemde risico’s zijn af te dekken met deugdelijke contracten en/of sluitende algemene voorwaarden. Wij stellen deze documenten voor u op. Dat is waar wij goed in zijn. En dat doen wij in uw belang.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Handelsrecht
  • Commerciële contracten
  • Algemene voorwaarden
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Procedures en geschillen
  • Arbitrage

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marc.