Transport & Logistics

In het internationale speelveld van transport en logistiek spelen Nederland en Rotterdam in het bijzonder een belangrijke rol. Deze wereld is continu in beweging en de juridische dynamiek is groot. U moet de juiste zaken in de juiste hoeveelheden, op de juiste tijd, op de juiste plaats afleveren. De juiste afspraken, contracten, voorwaarden en afspraken omtrent verantwoordelijkheden zijn uw kritische succesfactoren.

Transport kan stil komen te liggen, bijvoorbeeld omdat er ladingschade is, er ongelukken gebeuren of leveranciers of afnemers in moeilijkheden komen of zelfs failliet gaan. In zulke situaties lijdt u veelal direct schade. In dat geval kunt u een beroep doen op onze specialisten. Wij gaan tot het uiterste om u - waar mogelijk – schadeloos gesteld te krijgen en weer op weg te helpen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Vervoerrecht

 • Verzekeringsrecht

 • Zeerecht

 • Binnenvaartrecht

 • Expeditie, op- en overslag

 • Ladingschade en andere zaakschade

 • Scheepsbouwcontracten, stuwadoorscontracten, logistieke respectievelijk vervoersovereenkomsten

 • Algemene voorwaarden

 • Pand- en retentierecht

 • Aansprakelijkheidskwesties

 • Beslaglegging en executie

 • Procedures en arbitrage

 Heeft u vragen hierover? Marc staat u graag te woord.  

 

Maritiem

Havens zijn bloeiende economische polen, en dat brengt ook de nodige geschillen en problemen met zich mee. Transportrecht en maritiem recht zijn in een wereldhaven als Rotterdam dan ook dagelijks van nut. Kennis van verdragen en van details zijn cruciaal voor succes. Het internationale zeerecht omvat immers een groot aantal verdragen dat in de afgelopen eeuwen tot stand is gekomen.

Onze specialisten richten zich met name op de commerciële kant van het zeerecht: onderlinge verhoudingen tussen onder meer scheepseigenaren, contractanten etc. Dit alles is bepalend voor aansprakelijkheden, eigendom of aansprakelijkheid bij aanvaring. De koppeling naar verzekerings- en handelsrecht kan snel worden gemaakt. Onze full service praktijk is ook hier een voordeel.

Kneppelhout is een toonaangevend advocatenkantoor in het gespecialiseerde zeerecht en de binnenvaart. Ons maritieme team biedt een verfijnde juridische dienst en voorziet u van advies dat u nodig heeft om uw zakelijke doelstellingen met succes te volbrengen.

Uitgebreide ervaring in alle aspecten van maritieme operaties, waaronder:

 • Maritieme en logistieke contracten
 • Aansprakelijkheden
 • Regelgeving en de overheid
 • Slachtoffer, vervuiling en berging
 • De maritieme veiligheid en piraterij
 • Vaartuig financiën en maritieme faillissementen
 • Polisvoorwaarden
 • Hoger beroep

Netherlands Maritime Technology

Kneppelhout is lid van Netherlands Maritime Technology, een hecht en succesvol netwerk van werven, toeleveranciers en dienstverleners. Hierdoor hebben onze experts toegang tot wereldwijde marktinformatie.